Coöperatie Bergen Energie heeft samen met energiecoöperaties in Alkmaar, Castricum en Heiloo 37% van de aandelen van windmolen Boekel op de Boekelermeer in Alkmaar gekocht. Via Stichting Administratiekantoor Windmolen Boekel wortd de uitgifte van certificaten geregeld. Bij aanmelding kies je voor lidmaatschap van één van de deelnemende coöperaties. De inschrijftermijn tot 27 december 2017 exclusief van inwoners van Bergen, Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Uitgeest. Na die datum geldt er geen beperking van woonplaats.

CERTIFICATEN VAN € 300,-

Koop certificaten waarmee u mede-eigenaar wordt en deelt in het rendement. Deelnemen kan vanaf € 300,- per certificaat. Dit is inclusief de initiële en administratiekosten tijdens de looptijd.

MAXIMAAL 20 CERTIFICATEN

Om zoveel mogelijk bewoners de kans te geven mee te doen worden de certificaten verdeeld over zoveel mogelijk inschrijvers. Toekenning op volgorde van inschrijving. Het kan dus zijn dat je minder  certificaten krijgt toegewezen dan je hebt gevraagd.

JE WORDT MEDE EIGENAAR EN KRIJGT EEN JAARLIJKS RENDEMENT GEDURENDE  MINSTENS 18 JAAR

Het verwachte financiële rendement (IRR) is 5% voor u als certificaathouder. De verwachting is dat na 18 jaar de deelnemer € 475,- heeft ontvangen voor zijn inleg van € 300,- euro. Na de looptijd van 18 jaar kan exploitatie eventueel worden voortgezet. Naast het financieel voordeel voor u als deelnemer versterkt de samenwerking in windmolen Boekel de LDE’s door kennisdeling en een toenemend ledenaantal. Hierdoor zijn wij in staat meerdere nieuwe duurzame projecten voor de inwoners te organiseren.

LIDMAATSCHAP VAN COÖPERATIE BERGEN ENERGIE (U.A.)

In uitzondering op de normale procedure is participeren in molen Boekel inclusief lidmaatschap van Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A. tot het einde van het jaar 2018. Daarna wordt de lidmaatschapsbijdrage per automatische incasso geïnd. Mocht je als lid van de coöperatie inmiddels ook klant (gas en stroom) zijn van onze eigen energiemaatschappij Bergen Energie | om dan is de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage € 0,-. Mocht je als lid klant zijn van Greenchoice (gas en stroom) dan krijgt je een korting op de lidmaatschapsbijdrage van € 30,-.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnoud Frumau: arnoud@bergenenergie.nl