INSCHRIJVEN VOOR ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2

NB: Er zijn momenteel geen productie-aandelen beschikbaar

Je kunt met minimaal 1 en maximaal 15 productie-aandelen meedoen als je rekening moet houden met een fiscaal aanmerkelijk belang van minder dan 5%. Zo niet, dan is het maximum aantal productie-aandelen 25. De inleg per productie-aandeel is € 870,- waarmee naar schatting per jaar 750 kWh stroom wordt opgewekt. Je kunt via dit formulier ook advies vragen over het aantal productie-aandelen. Aanwijzing van productie-aandelen kan alleen aan leden van de coöperatie. Als je in dit formulier aangeeft dat je nog geen lid bent van Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A. krijg je van ons een apart aanvraagformulier voor het lidmaatschap. Pas als het lidmaatschap is toegekend, zal de toewijzing van de productie-aandelen worden gegeven. De procedure bij toewijzing staat beschreven in de brochure Zonneweide Bergen Fase 2.